Thông tin văn bản
Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 18/05/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
Số ký hiệu: 09/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/05/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 09 qppl.signed.pdf