Thông tin văn bản
Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 250.000 con gà/lứa (03 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây 68
Số ký hiệu: 22/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, quy mô 250.000 con gà/lứa (03 lứa/năm) của Công ty TNHH chăn nuôi Đông Tây 68
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 22 qd.signed.pdf