Thông tin văn bản
Văn bản số 901/VP-TH ngày 05/02/2021 Sao gửi văn bản (QĐ số 95/QĐ-TCTK ngày 29/01/2021)
Số ký hiệu: 901/VP-TH Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (QĐ số 95/QĐ-TCTK ngày 29/01/2021)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210217104404.zip