Thông tin văn bản
Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 06/03/2017

Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Số ký hiệu: 07/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/03/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 072017QDUBND2017.pdf