Thông tin văn bản
Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

V/v điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền  ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Số ký hiệu: 80/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v điều chỉnh tăng định mức hỗ trợ tiền  ăn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2020 theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 802014QDUBND2014.doc