Thông tin văn bản
Văn bản số 9169/VP-KSTTHC ngày 13/10/2023 sao gửi Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ.
Số ký hiệu: 9169/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 13/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 74/2023/NĐ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104543.zip