Thông tin văn bản
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

Số ký hiệu: 36/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 362016NQHDND2016.rar