Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 27/04/2011

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X  về “Phát triển nguồn nhân lực”, “Cải cách hành chính” và “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông”.

Số ký hiệu: 05/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/04/2011
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X  về “Phát triển nguồn nhân lực”, “Cải cách hành chính” và “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông”.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD5_2011_DMC.doc