Thông tin văn bản
Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013

 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 53/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/11/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 532013QDUBND2013.doc