Thông tin văn bản
Văn bản số 7819/VP-KTTC ngày 22/10/2020 Sao gửi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Số ký hiệu: 7819/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/10/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201024081029.zip