Thông tin văn bản
Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/01/2022 Tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 98/KH-UBND Ngày ban hành: 11/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 98ub.signed.pdf