Thông tin văn bản
Báo cáo số 25/BC-UBND ngày 01/02/2021 Báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 25/BC-UBND Ngày ban hành: 01/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 25 bc.signed.pdf