Thông tin văn bản
Văn bản số 4577/VP-DT ngày 23/08/2018 Về việc : Sao gửi Văn bản
Số ký hiệu: 4577/VP-DT Ngày ban hành: 23/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : Sao gửi Văn bản
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4577.rar