Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2844/KH-UBND ngày 23/12/2019 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2844/KH-UBND Ngày ban hành: 23/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2844.ub.signed.pdf