Thông tin văn bản
Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu: 43/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 43.qd.PDF