Thông tin văn bản
Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 43/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành quy định về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 43 qppl.signed.pdf