Thông tin văn bản
Văn bản số 6206/VP-NC ngày 09/11/2018 Sao gửi Thông tư số 35/2018/TT-BCT
Số ký hiệu: 6206/VP-NC Ngày ban hành: 09/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 35/2018/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6206.rar