Thông tin văn bản
Văn bản số 4263VP-HHC ngày 19/07/2019 sao gửi Quyết định số 1291/QĐ-GTVT ngày 10/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 4263VP-HHC Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1291/QĐ-GTVT ngày 10/7/2019 của Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4263VP-HHC.rar