Thông tin văn bản
Văn bản số 1440/VP-NCPC ngày 18/03/2019 (CKS) Sao gửi Công văn số 861/BTP-VP ngày 14/3/2019 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1440/VP-NCPC Ngày ban hành: 18/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Công văn số 861/BTP-VP ngày 14/3/2019 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1440.rar