Thông tin văn bản
Văn bản số 6818/VP-KT ngày 15/09/2022 Sao gửi Thông báo kết luận số 986-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm trên địa bản tỉnh
Số ký hiệu: 6818/VP-KT Ngày ban hành: 15/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông báo kết luận số 986-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm trên địa bản tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220928094905.zip