Thông tin văn bản
Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 64/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 642014QDUBND2014.doc