Thông tin văn bản
Văn bản số 1002/VP-KT ngày 17/02/2022 Sao gửi Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu: 1002/VP-KT Ngày ban hành: 17/02/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 41a/QĐ-BXD ngày 28/01/2022 của Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220218142723.zip