Thông tin văn bản
Công văn số 1984/UBND-KTTC ngày 11/09/2019 Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1984/UBND-KTTC Ngày ban hành: 11/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường công tác QLNN đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1984.ub..signed.pdf