Thông tin văn bản
Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/04/2014

Về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

Số ký hiệu: 02/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/04/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về phương án cấp, bổ sung vốn Điều lệ Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 022014NQHDND2014.doc