Thông tin văn bản
Văn bản số 5184/VP-KGVX ngày 21/09/2018 Về việc : (cks) sao gửi văn bản: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu `Gia đình văn hóa`; `Thôn văn hóa`, `Làng văn hóa`, `?p văn hóa`, `Bản văn hóa`, `Tổ dân phố văn hóa`
Số ký hiệu: 5184/VP-KGVX Ngày ban hành: 21/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : (cks) sao gửi văn bản: Nghị định số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu `Gia đình văn hóa`; `Thôn văn hóa`, `Làng văn hóa`, `?p văn hóa`, `Bản văn hóa`, `Tổ dân phố văn hóa`
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5184.rar