Thông tin văn bản
Văn bản số 2762/VP-KTN ngày 07/07/2016

Về việc : Sao gửi Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg

Số ký hiệu: 2762/VP-KTN Ngày ban hành: 07/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2762VPKTN2016.rar