Thông tin văn bản
Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

Về sửa đổi khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

Số ký hiệu: 32/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 11/12/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về sửa đổi khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về chính sách tạm thời hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 14 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 322014NQHDND2014.doc