Thông tin văn bản
Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 Thành lập ban Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2391/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập ban Kiểm kê di sản văn hóa dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2391.qd..signed.pdf