Thông tin văn bản
Văn bản số 1760/QÐ-UBND ngày 04/07/2016

phê duyệt danh sách 09 nhân viên y tế ấp, khu phố được hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 24 và QĐ 75.

Số ký hiệu: 1760/QÐ-UBND Ngày ban hành: 04/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

phê duyệt danh sách 09 nhân viên y tế ấp, khu phố được hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ 24 và QĐ 75.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1760QDUBND2016.pdf