Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 19/08/2010

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 44/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/08/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD44-2010.doc