Thông tin văn bản
Văn bản số 2031/VP-NC ngày 28/03/2022 sao gửi Công văn số 405/TTCP-V.III ngày 22/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu: 2031/VP-NC Ngày ban hành: 28/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 405/TTCP-V.III ngày 22/3/2022 của Thanh tra Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220531154617.zip