Thông tin văn bản
Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu: 761/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/03/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2022 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 761 QD.signed.pdf