Thông tin văn bản
Văn bản số 4046/VP-KGVX ngày 23/06/2021 sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Số ký hiệu: 4046/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/06/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tiếp tục thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210625082417.zip