Thông tin văn bản
Văn bản số 1532/VP-NCPC ngày 10/03/2020 sao gửi Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 1532/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200311102322.zip