Thông tin văn bản
Văn bản số 5127/VP-KGVX ngày 02/08/2021 sao gửi Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
Số ký hiệu: 5127/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825084150.zip