Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 30/09/2016

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý

Số ký hiệu: 33/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/09/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho UBND cấp huyện quản lý

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 05 năm 2016 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 332016QDUBND2016.docx