Thông tin văn bản
Văn bản số 6823/VP-TH ngày 03/08/2023 sao gửi Công văn số 5802/VPCP-TH ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6823/VP-TH Ngày ban hành: 03/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 5802/VPCP-TH ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230808074620.zip