Thông tin văn bản
Công văn số 3949/VP-KTTC ngày 05/07/2019 góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC
Số ký hiệu: 3949/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3949VP-KTTC.rar