Thông tin văn bản
Công văn số 454/UBND-TTHCC ngày 14/03/2019 Thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC hàng năm
Số ký hiệu: 454/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 14/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện công tác CCHC và kiểm soát TTHC hàng năm
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 454.ub.PDF