Thông tin văn bản
Văn bản số 9572/VP-KGVX ngày 09/12/2022 Sao gửi Nghị định số 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
Số ký hiệu: 9572/VP-KGVX Ngày ban hành: 09/12/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 97/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221209152113.zip