Thông tin văn bản
Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 07/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên
Số ký hiệu: 1399/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/07/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên
Lĩnh vực: Nội chính Pháp chế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1399 qd.signed.pdf