Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 22/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2016 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 222016QDUBND2016.doc