Thông tin văn bản
Văn bản số 3278/VP-KGVX ngày 16/05/2022 sao gửi Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Số ký hiệu: 3278/VP-KGVX Ngày ban hành: 16/05/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định Ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220518095943.zip