Thông tin văn bản
Công văn số 732/UBND-KTTC ngày 17/04/2019 Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Số ký hiệu: 732/UBND-KTTC Ngày ban hành: 17/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 732.ub.PDF