Thông tin văn bản
Văn bản số 6476/VP-KTTC ngày 07/09/2020 Sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6476/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 03/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910200254.zip