Thông tin văn bản
Văn bản số 9148/VP-VHXH ngày 08/12/2020 sao gửi Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
Số ký hiệu: 9148/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214091331.zip