Thông tin văn bản
Văn bản số 2373/VP-KTTC ngày 26/05/2014

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Số ký hiệu: 2373/VP-KTTC Ngày ban hành: 26/05/2014
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2373VPKTTC2014.rar