Thông tin văn bản
Công văn số 1520/VP-NCPC ngày 20/03/2019 Sao gửi Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 1520/VP-NCPC Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 1044/BNV-TL ngày 11/3/2019 của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký: Đoàn Minh Long
Đính kèm: 1520VPNCPC.rar