Thông tin văn bản
Văn bản số 5986/VP-KTTC ngày 18/12/2017

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Số ký hiệu: 5986/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

(CKS) Về việc :Triển khai thực hiện Quyết định số 1992/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5986VPKTTC2017.rar