Thông tin văn bản
Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Ban hành Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Số ký hiệu: 49/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 492012QDUBND.doc